ADS


Breaking News

GCAP ร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนา SD FORUM ครั้งที่ 1

นายสเปญ จริงเข้าใจ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงบริษัทจดทะเบียน ที่มาร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนา SD Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Mapping 17 SDGs to your business strategy” เน้นให้ความรู้ พร้อมกลยุทธ์การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้