ADS


Breaking News

โอไบค์ ลงนามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการ Abiky powered by oBike รองรับไทยแลนด์ 4.0

เมื่อเร็วๆนี้ นายอัลเบิร์ต ชาง  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บริษัท โอไบค์ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นักวิชาการกฎหมายชาวไทย อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา) เพื่อลงนามในโครงการ Abiky powered by oBike  เพื่อตอบสนองสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0
สำหรับจักรยานในโครงการนี้ทุกคัน อัดเเน่นไปด้วย ระบบล็อคอัจฉริยะ, GPS ระบุตำเเหน่ง, วัดการเผาผลาญ calories, เเละ การเเสดงขี่จักรยานที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกๆคนสามารถเพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์ และการขนส่งระยะสั้นที่ช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นได้