ADS


Breaking News

สสว. ปลื้ม “SMEs Go Online” ทะลุเป้า กวาดยอดขายพุ่ง 200 ล้านบาท

     นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ที่ 4 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) (ที่ 3 จากซ้าย) และผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 สร้างทางลัดเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ผ่าน e-market place นำสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs กว่า 110,000 รายการจากทั่วประเทศกวาดยอดขายกว่า 200 ล้านบาท ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมริออทกรุงเทพ สุขุมวิท 57 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560