ADS


Breaking News

ผลความสำเร็จโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

     วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในงานแถลงผลความสำเร็จโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) พร้อมมอบวุฒิบัตร และโล่ห์รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “SME ไทย ก้าวไกล 4.0” รวมถึงชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สนุกกับกิจกรรมเล่นเกมรับของรางวัลมากมายตลอดงาน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 22.00 น. ณ โซน B ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว