ADS


Breaking News

งานเปิดตัวแอปพลิเคชั่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     แม้จะเป็นผู้นำทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ถึงกระนั้น ด้วยความไม่หยุดอยู่กับที่ ล่าสุด ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ บอสใหญ่แห่ง สกว. ขอตามเทรนด์ของโลกยุคดิจิตัล จัดงานเปิด แอปพลิเคชั่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของสกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  นอกจากนี้ภายในงานยังได้ชมนิทรรศการแปลงร่าง ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง