ADS


Breaking News

ซัมซุงจับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดัน “ซัมซุง สมาร์ท เซอร์วิส คอนเทสต์” สู่ปีที่ 4 ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการบริการตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

     กรุงเทพฯ - ซัมซุง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการ “ซัมซุง สมาร์ท เซอร์วิส คอนเทสต์ (Samsung Smart Service Contest)” ขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อตอกย้ำความตั้งใจของซัมซุงในการพัฒนาทักษะของพนักงานในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศให้ตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ โดยในปีนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการได้ร่วมออกแบบแบบทดสอบและรับรองมาตรฐานการบริการของพนักงานผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ โดยมี มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา ได้แก่ นายศุภฤกษ์  นิยม (ซ้ายสุด) ผู้ชนะเลิศสาขาโทรทัศน์ดิจิทัล นายยุทธนา เจียมรัตนะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ชนะเลิศสาขาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม นางสาวกฤติญา แช่มช้อย (ที่ 3 จากขวา) ผู้ชนะเลิศสาขาพนักงานต้อนรับ นายสุพัฒน์ ทองเกลี้ยง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ชนะเลิศสาขาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และนายวราห์ เซี่ยงฉิน (ขวาสุด) ผู้ชนะเลิศสาขาเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น งานจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้