ADS


Breaking News

กูรูแนวหน้าระดับประเทศยกทัพชี้แนวทางการศึกษาและตลาดงานยุค 4.0

ในงานสัมมนา “โลกเปลี่ยน เรา (ต้อง) ปรับ’’จัดโดย Mango Learning Express ร่วมกับ Durham University Thai Society
     (ในภาพ) Mango Learning Express ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร และตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย Durham และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ นำโดย คุณปรียาพร สินฉลอง (ที่ 1จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการบริษัทแมงโก้ เลิร์นนิ่ง เอ็กซ์เพรส จำกัดร่วมกับ Durham University Thai Society โดยคุณอวิกา พูลเกษ (ที่ 7จากซ้าย) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน เรา (ต้อง) ปรับ: การศึกษา ตลาดงาน และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล”เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยในการวางแผนการศึกษาอย่างรู้เท่าทันสอดรับกับตลาดงานยุค 4.0โดยมีคุณอริยะ พนมยงค์ (ที่ 6จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ Line ประเทศไทย, พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (ที่ 5จากซ้าย) ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกสทช., รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ที่ 2จากซ้าย) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ คุณกรณ์ จาติกวณิช (ที่ 4จากซ้าย) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คุณกานต์ จาติกวณิช (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้