ADS


Breaking News

จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “กิน เที่ยว เฟี้ยวยกเกาะ @ภูเก็ต Phuket Street Food Festival 2017

     นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (กลาง) นางสาวกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต (ขวาสุด) นางศิรวี วาเล๊าะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต (ที่ 2 จากขวา) และนายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวโครงการ  “กิน เที่ยว เฟี้ยวยกเกาะ@ภูเก็ต” Phuket Street Food Festival 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เทศบาลเมืองภูเก็ต และร่วมกับโรงแรม 5 ดาว รวมทั้งร้านอาหารทั่วเกาะ ร่วมกันจัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดตลอดทั้งเดือนกันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภูเก็ตถึงความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก (Phuket City Gastronomy) โดยงานแถลงข่าวได้จัดขึ้นที่ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร