ADS


Breaking News

ซิกน่าประกันภัย เปิดตัวบริการ “จ่ายเคลมเป็นเงินสดภายใน 30 นาที” เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

     บมจ.ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลก ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงในชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เปิดตัวบริการใหม่ “จ่ายเคลมเป็นเงินสดภายใน 30 นาที” บริการที่เพิ่มความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า โดยเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 15 กันยายน 2560
     บริการจ่ายเคลมเป็นเงินสดภายใน 30 นาที คือ บริการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับซิกน่าตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยใช้เวลาในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารไม่เกิน 30 นาที ทั้งนี้ขั้นตอนการเบิกเคลมค่าสินไหมเป็นเงินสดนั้นมีเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆโดยเริ่มจากลูกค้าเตรียมเอกสารในการเบิกเคลมค่าสินไหมให้ครบถ้วนและเดินทางมายื่นเอกสารที่บริษัทด้วยตัวเอง จากนั้นฝ่ายพิจารณาสินไหมทดแทนจะทำการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที และสุดท้ายหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนลูกค้าจะได้รับเงินสดค่าสินไหมทดแทนในวงเงินสูงสุด 5,000 บาท ทั้งนี้การเบิกเคลมดังกล่าวต้องไม่ใช่จากโรคที่ไม่อยู่ในระยะคุ้มครอง หรือ ถูกยกเว้นความคุ้มครอง หรือ โรคที่เป็นมาก่อน
     นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย กล่าวว่า “บริการจ่ายเคลมค่าสินไหมเป็นเงินสดภายใน 30 นาที มีจุดเริ่มต้นมาจากกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของซิกน่า โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่รับบริการจากเรา ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่สะดวกในการเดินทางมายื่นเอกสารเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวเองที่สำนักงานของ บริษัทฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวและลูกค้าใช้เวลาในการรอรับเงินค่าสินไหมทดแทนหลังยื่นเอกสารเพียง 30 นาที เราจึงได้เพิ่มการบริการพิเศษด้านการเคลมดังกล่าวขึ้นมา โดยจะเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 15 กันยายนนี้”
     สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ของซิกน่า http://www.cigna.co.th/customer-care/how-to-claim หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซฺกน่า โทร.1758 หรือ 02-853-0000 ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนมาทางไปรษณีย์ บริษัทฯจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าตามขั้นตอนปกติเช่นเดิม
     บริการจ่ายเคลมเป็นเงินสดภายใน 30 นาที ถือเป็นอีกบริการหนึ่งที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ซิกน่ายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับและสร้างสรรค์การบริการที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมต่อไป
###
เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไท
     ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 94 ล้านคนทั่วโลก  ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th                                                                                                                                           
เกี่ยวกับซิกน่า
     ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น  รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 94 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com