ADS


Breaking News

SCB ปล่อยกู้ TM 130 ลบ. เสริมสภาพคล่อง ลดภาระดอกเบี้ย

     “เทคโนเมดิคัล” ปลื้ม “ไทยพาณิชย์” ปล่อยกู้ 130 ลบ. เสริมสภาพคล่อง สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโชว์รูมแสดงสินค้าแห่งใหม่ ด้าน FA ยันช่วยลดภาระดอกเบี้ย D/E  ยังอยู่ในระดับเหมาะสม
นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB มูลค่า 130 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวจะนำมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และใช้สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโชว์รูมแสดงสินค้าแห่งใหม่ ในพื้นที่ติดกับอาคารสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯได้รับใบอนุญาต และแบบแปลนการก่อสร้างแล้ว และคาดว่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ  1 ปี โดยอาคารสำนักงาน และโชว์รูมแสดงสินค้าแห่งใหม่ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจให้กับบริษัทฯ
“เรามีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากธนาคารไทยพาณิชย์เสมอมา การได้รับการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ จะใช้สำหรับการก่อสร้างสำนักงานซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถขยายทั้งไลน์สินค้า และกำลังคนสำหรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ในส่วนของโชว์รูมแห่งใหม่ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางการค้า และลูกค้า รวมถึงนักลงทุนของบริษัทฯ ให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ TM ได้ดียิ่งขึ้น” นายแพทย์ศุภพงษ์กล่าว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเงินระดมทุน IPO รวมทั้งสิ้นประมาณ 240 ล้านบาท  เพื่อใช้ในการขยายสินค้าเครื่องมือแพทย์ให้มีความหลากหลาย และครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงใช้ในโครงการก่อสร้างอาคาร และโชว์รูมแห่งใหม่ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ จะทำให้ TM มีความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนในการขยายธุรกิจ และทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพ รวมถึงการมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E RATIO หลังจากการได้รับการสนับสนุนทางการเงินยังถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
“ที่ผ่านมาทางธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสถาบันการเงินที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินที่ดีแก่ TM มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้เองทางธนาคารก็ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของ TM ถือเป็นพันธมิตรของบริษัทในการที่จะก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง โดย TM จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งในแง่ของเงินทุนหมุนเวียน ภาพลักษณ์ที่ดี และภาระทางดอกเบี้ยที่ลดลงด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในอนาคต” นายสมภพกล่าว