ADS


Breaking News

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ชวนอ่าน “The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต” หนังสือที่จะทำให้คุณได้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เตรียมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิธีคิดและวิธีทำงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเรื่องราวของหนังสือ “The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ซึ่งรวบรวมแนวทางการทรงงานตลอดระยะเวลา 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในมุมมองใหม่ที่หลายคนไม่เคยรู้
“The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตั้งใจพาผู้อ่านมองย้อนไปยังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อเรียนรู้วิสัยทัศน์และทำความเข้าใจ “วิธีคิด” ของพระองค์ ในฐานะ คนทำงานที่ได้ลงมือทำ สั่งสมประสบการณ์ พร้อมลองผิดลองลองถูก และกล้าที่จะล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วน จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่
  • อยากสำเร็จให้ STAY CONNECTED
  • อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี
  • จะนำใครต้องได้ใจคน
  • ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด
  • แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้
  • คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก
  • ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง
  • มองหาศัตรูที่แท้จริง
  • แยกความอยากออกจากความจำเป็น
ในแต่ละบทได้วิเคราะห์วิธีมอง คิด และทำ ของพระองค์ ออกมาเป็น 9 หลักการ ซึ่งทีมงานผู้จัดทำใช้เวลากว่า 1 ปี ในการศึกษา ค้นคว้า สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่ง แล้วนำมากลั่นกรองและเรียบเรียงออกมาเป็นภาษาที่อ่านง่าย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมองเห็นแนวทางที่จะ สานต่อที่พ่อทำด้วยการนำวิธีคิดที่เปี่ยมด้วยคุณค่าของพระองค์มาปรับใช้กับชีวิตและการทำงาน เพื่อสร้างชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เป็นเจ้าของหนังสือ“The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ที่ แฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ facebook.com/fulfillingfatherslegacy ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-วันที่ 12 กันยายน 2560  โดยหนังสือมีจำนวนจำกัด
     นอกจากนี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ยังเตรียมโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้มีปัญหาด้านการอ่านหนังสือ และผู้พิการทางสายตา ได้มีโอกาสเรียนรู้วิสัยทัศน์และทำความเข้าใจวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการจัดทำหนังสือเสียง ถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละบทของ “The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคตผ่านน้ำเสียงของ 9 คนดัง ได้แก่ ปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ, บอย-ชีวิน โกสิยพงษ์, แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, หมาก-ปริญ สุภารัตน์, พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์(ลีโอ พุฒ), อาย-กมลเนตร เรืองศรี, อาทิวราห์ คงมาลัย(ตูน บอดี้สแลม), มาโนช พุฒตาล และธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ Phenomena) โดยสามารถรับฟังได้ฟรีที่
ยูทูป ช่องสานต่อที่พ่อทำ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนนี้ เป็นต้นไป