ADS


Breaking News

“พีทีจี” ผนึกกำลังกับม.ราชภัฏสวนสุนันทา ต่อยอดหลักสูตรเอื้อนักศึกษาและพนักงาน

     นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามใน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กาแฟพันธุ์ไทย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเรียนจนจบปริญญาตรี และสร้างบุคลากรคุณภาพในด้านการบริการและตอบสนองเป้าหมายการเติบโตของร้านกาแฟพันธุ์ไทยในอนาคต ณ ร้านกาแฟพนธุ์ไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้