ADS


Breaking News

ABM รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

     นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works Beginner : CSR – DIW Beginner) ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีแรก จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้