ADS


Breaking News

“SYS Education Fund” มอบทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

     นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.เภา บุญเยี่ยม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม (H-Beam) ไวด์แฟลงก์ มอบทุนการศึกษา SYS Education Fund แก่นักเรียนที่ประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยให้เงินช่วยเหลือทั้งค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน แบบต่อเนื่องจนเรียนจบปริญญาตรี และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทุนในโครงการดังกล่าวรวม 11 คน และยังคงมอบทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อเร็วๆ นี้
ลำดับรายชื่อบุคคลจากซ้าย-ขวา
ด.ญ.นฤนล ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
นายณัฐวิโรจน์ แก้วกลางเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย อ.ปง  จ.พะเยา  
ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ด.ญ. ธิดาวรรณ นวลคำ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง  จ.แพร่
ด.ญ. ปนัสยา สุทธิเสน โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม อ. ท่าวังผา จ.น่าน