ADS


Breaking News

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดพื้นที่ ค้นหาพันธมิตร จัดงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

     นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน จัดงาน  SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการเพื่อสังคมได้มาพบปะกันเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการดูแลแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน SET Social Impact Day  ปี 2016
     โดยในงานยังจะมีการนำเสนอบทพิสูจน์ผลลัพธ์จากการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment)  อีกทั้งมีการจัดเสวนา แชร์ความรู้จากผู้ลงมือทำจริง ในการแก้ไขปัญหาสังคมสู่การต่อยอดธุรกิจและสังคมที่ดี อาทิบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)   นอกจากนี้ยังมีบูธของกิจการเพื่อสังคมคนรุ่นใหม่ ที่จะมานำเสนอธุรกิจผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นส์ ที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ และตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริง อาทิ การยกระดับชีวิตอาชีพให้ชุมชนสตรีทางภาคใต้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การดูแลสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางการศึกษาที่เข้าถึงความสนใจของผู้เรียน โปรแกรมการและการนำเสนอวิถีทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม 
 กิจการเพื่อสังคม SHE ที่มาร่วมออกบูธ
บูธกิจการเพื่อสังคม ในงาน Set Social Impact
กิจการเพื่อสังคม LearnEducation  ที่มาร่วมออกบูธ

     งาน SET Social Impact Day 2017 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งในงานนี้ยังจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำซีเอสอาร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ SET Contact Center  0 2009 9999  หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://unifypresentation-setsocialimpact.com/