ADS


Breaking News

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดีๆ อย่าง โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11 โดยยังคงเจตนารมณ์ในการปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่เพิ่มเติมคือการอัดฉีดทุนการศึกษาเป็นเงิน 2.3 ล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลแห่งความภูมิใจพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ขอชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายและปวช. ใครมีไอเดียเด็ดๆ ในการดำเนินโครงงานเพื่อพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่ารอช้า รีบส่งแผนงานเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th/csr หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2208-4456 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560