ADS


Breaking News

MFEC รุกหนักสร้างกองทัพ Software Developer บุกตลาด Cloud Computing

     MFEC เดินเครื่องเต็มกำลัง สร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Developer เสริมทัพธุรกิจ Cloud Services ผ่านงาน CLOUD OPPORTUNITY DAY 2017 หวังปั้นช้างเผือกประดับวงการ Cloud Industry ตั้งเป้า 2018 ขึ้นเป็น APN Consulting Partner อันดับ 1 ของ AWS Thailand  


บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด  (มหาชน) หรือ MFEC ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงเดินหน้าสร้างความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ตามแผนปฎิรูปธุรกิจ (Business Transformation) ซึ่งมุ่งเป้า 6 ธุรกิจหลักได้แก่ Cloud, Application, Big Data, Security, DevOps และ Digital Transformation  เพื่อบริการกับลูกค้าองค์กรให้เกิดการ Transform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ล่าสุด MFEC จัดอีเว้นท์ใหญ่ที่รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ Cloud Computing ของเมืองไทย ภายใต้ชื่องาน CLOUD OPPORTUNITY DAY 2017 เรียกได้ว่างานนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เพราะมีบุคลากรไอทีแห่สมัครเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย ซึ่งเกินกว่าเป้าที่กำหนดเกือบ 10 เท่าตัว เพราะนอกจากความรู้เชิงลึกด้าน Cloud Computing  แล้วนั้น  MFEC ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานยื่นใบสมัครเพื่อลุ้นเป็น 1 ในกองทัพ MFEC Cloud Services
ทั้งนี้ นายธนกร ชาลี Chief Operating Officer (COO) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด  (มหาชน) หรือ MFEC เป็นตัวแทนบริษัทฯ เผยถึงภาพรวมและวัตถุประสงค์ของ CLOUD OPPORTUNITY DAY 2017 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนแผน Business Transformation ของบริษัท โดยเน้นที่ธุรกิจ Cloud Services  เร่งพัฒนาและสรรหาบุคลากรจำนวนมากที่มีความสนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing มีทักษะที่โดดเด่นในแบบฉบับของตนเอง สอดรับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร รวมถึงเป้าหมายในการสร้าง Community เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมนี้ทาง MFEC ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมส่งผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นแบบเจาะลึกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน อาทิ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ Country manager of Amazon Web Services (Thailand) นายสุรวุฐิ์ พรทาบทอง Solution Architect of Amazon Web Services นายนรา ผลิตผลการพิมพ์ Senior Training Consultant จากสถาบัน Vnohow Training Center และดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล Managing Director บริษัท Dailitech และผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage AWS User Group (Thailand) ฯลฯ
“เนื่องจากการใช้งาน Amazon Web Services (AWS) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียเติบโตอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรต่างให้ความสนใจในการใช้งาน Cloud เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ด้วยภาพรวมของตลาด ณ ปัจจุบันยังคงขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในฐานะบริษัทไอทีชั้นนำของเมืองไทย MFEC จึงตั้งใจใช้เวทีนี้ผลิตบุคลากรด้าน Cloud Services ป้อนสู่อุตสาหกรรมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท MFEC เอง  พร้อมวาง Strategy เติบโตไปพร้อมกับ AWS โดยในปี 2018 ตั้งเป้าสู่การเป็น  APN Consulting Partner อันดับ 1 ของ AWS Thailand  และคาดว่าผลประกอบการจากการให้บริการ Cloud ทดแทนการบริการ SI แบบเดิมๆ ในปีนี้มากกว่า 50 ล้านบาท และขยายตัวเพิ่มขึ้น 100-200% ในปีถัดไป” นายธนกร COO MFEC กล่าว
    ทั้งนี้ CLOUD OPPORTUNITY DAY 2017 จัดขึ้น ณ อาคาร SJ Infinite One ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้