ADS


Breaking News

DEPA ชวนลุ้น ภูเก็ต เชียงใหม่ ชิงสุดยอด SMART CITY

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญร่วมโหวตให้ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด Smart City Asia Pacific Awards 2017 จัดโดย IDC (International Data Corporation) Government Insights Asia Pacific 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผย Smart City Asia Pacific Awards 2017 ได้คัดเลือกโครงการจากเมืองต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก จำนวน 150 เมือง ที่ถูกส่งจากรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละเมือง (Local Government) และจากผู้ประกอบการ (Vendors) ซึ่งมีเพียง 49 โครงการที่ได้รับคัดเลือกโดย IDC Government Insights โดยได้จัดกลุ่มลงใน 14 ด้านของการพัฒนา Smart City ประกอบไปด้วย Transportation | Public Work | Smart Building | Smart Grid | Smart Water | Administration | Economic Development | Land Used and Environmental Management | Permitting, Licensing, Inspection, and Zoning | Public Safety | Education | Tourism, Art, Libraries, Culture, Open Space | Connected Health และ Social Services
จังหวัดภูเก็ต ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในหมวด Transportation โดยมี 3 เมืองที่เข้ารอบ คือ ฮ่องกง โอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และภูเก็ตของไทย   สำหรับ โครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2559 จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้สนับสนุนต่าง ๆ สมาร์ทโมบิลิตี้ เป็นหนึ่งในโครงการหลักที่สำคัญและโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของจังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ ระบบเครือข่าย และโมบิลิตี้ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ให้สัญจรได้อย่างรวดเร็วภายในจังหวัด สิ่งนี้ต่อยอดมาจากโครงการรายงานสภาพจราจรและรถเมล์อัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเรื่อง การบังคับใช้กฏหมาย ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องการกฏระเบียบด้านการจราจรของตำรวจจราจร และกรมขนส่งทางบก กล้องตรวจจับตามแยกต่าง ๆ ถูกนำมาใช้งานเพื่อตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ตลอดจนกล้องซีซีทีวีที่สามารถค้นหาและติดตามยานพาหนะต้องสงสัย ทั้งยังสามารถระบุเลขป้ายทะเบียนของยานพาหนะ"
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในหมวด  Land Used and Environmental Management 3 เมืองที่เข้ารอบ คือ ฮ่องกง นิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย และเชียงใหม่)  และหมวด Tourism, Art, Libraries, Culture, Open Space สมาร์ทซิตี้ที่เข้ารอบ คือ ประเทศนิวซีแลนด์ จังหวัดกว๋างนิง ประเทศเวียดนาม และเชียงใหม่)  โครงการ เชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ เกษตรอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตั้งใจสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม โครงการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ ลดมลพิษทางอากาศ สนับสนุนการท่องเที่ยว และ พัฒนาจังหวัดและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ดีป้า (DEPA) ได้ร่วมหารือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ไร้สายในการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิต มหาวิทยาลัยฯ ยังได้พัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร ที่ใช้สำหรับการพ่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ยในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลา โดรนเพื่อการเกษตรยังสามารถตรวจสอบและจัดการปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันได้อีกด้วย จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มหาพันธมิตรในการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ช่วงต้นปี พ.ศ.2559
นอกจากนี้ ยังมี โครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ AR App สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตั้งใจสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม โครงการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ ลดมลพิษทางอากาศ สนับสนุนการท่องเที่ยว และ พัฒนาจังหวัดและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ดีป้า (DEPA) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ในการแสดงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 8 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มหาพันธมิตรในการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ช่วงต้นปี พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และรัฐบาลต้องการสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น "ซุปเปอร์คัสเตอร์" ด้านการพัฒนาดิจิตอล เพื่อการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย สิงแวดล้อม การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
การผ่านเข้ารอบ Smart City Asia Pacific Awards 2017 ถือเป็นก้าวสำคัญในการประกาศความก้าวหน้าด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศที่เป็นรูปธรรม  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทซิตี้มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตให้จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวด Smart City Asia Pacific Awards 2017
 
     โดยสามารถร่วมโหวตได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/2M3WT7H หรือ ดูรายละเอียดที่ http://www.idc.asia/IDCSCAPA/default.asp