ADS


Breaking News

เบรกเกอร์ นำทีมคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Breaker Save Rainforest เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่า พร้อมมอบรองเท้ารุ่น Breaker Hornbill ออกแบบเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ให้แก่อาสาสมัครฟรี!

     บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จำกัด นำโดย คุณวิษณุ วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณศิริรัตน์ วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอส.ซี.เอส สปอร์ตสแวร์ จำกัด นำทีมพาอาสาสมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม Breaker Save Rainforest เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำม่อนแจ่ม ม่อนล่อง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ต่อชีวิตและโลกของเรา ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการปลูกป่าในธรรมชาติที่ถูกต้อง พร้อมมอบรองเท้ารุ่น Breaker Hornbill ดีไซน์สุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะให้แก่อาสาสมัครทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, ดร.สตีฟ เอลเลียต ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้
     (ลำดับจากซ้าย) ดร.สตีฟ เอลเลียต ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณศิริรัตน์ วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอส.ซี.เอส สปอร์ตสแวร์ จำกัด, ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, คุณวิษณุ วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส.ซี.เอส สปอร์ตสแวร์ จำกัด, คุณนงนุช ทองแดง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, คุณภูเบศวร์ เมืองมูล หัวหน้าโครงการหลวงหนองหอย