ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ สอนอาชีพ ชี้ช่องรวย ให้ชุมชน จ.ระยอง

     บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด) จัดกิจกรรม “สอนอาชีพ ชี้ช่องรวย” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “มหกรรมตลาดนัดสีเขียว ครั้งที่ 17”  โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำคัพเค้ก และยาดมพิมเสนน้ำ มากว่า 10 ปี ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเคล็ดลับต่างๆ ให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายภายในโรงงาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน และอาชีพของคนในชุมชน โดยมีพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอนอาชีพ และจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตรอินทรีย์ SIW 1 Rai Farm  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ.ระยอง