ADS


Breaking News

กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดกิจกรรมวิ่ง - ปั่น Inspire Run & Ride by Princess & Friends

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ก้าวพลาดให้กลับมาอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืน
กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าสานต่อปณิธานดูแลสังคมด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่ง – ปั่นจักรยาน “INSPIRE RUN & RIDE BY PRINCESS & FRIENDS ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการดำเนินงานในโครงการกำลังใจฯ เพื่อสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
       นาวาโท เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้มรองประธานจัดงาน Inspire Run and Ride by Princess & Friends โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล่าวถึงการจัดงานว่า “กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง-ปั่นจักรยาน INSPIRE RUN & RIDE BY PRINCESS & FRIENDS ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิต โดยเฉพาะผู้ต้องขังให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้เกิดกระแสการออกกำลังกายของประชาชนให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้แพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลือกไร่องุ่นซิลเวอร์เลค วินยาร์ด เขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้
คุณนรพรรณ กิตติวัฒน์
     สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ วัน คือ วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการแข่งขันปั่นจักรยาน ระยะทาง ๔๕ และ ๙๐กิโลเมตร ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันแล้ว ในช่วงเย็นจะมีคอนเสิร์ตออเคสตร้าของวงดุริงยางค์ทหารเรือ จำนวน ๑๓๐ ชิ้น บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยมากมาย และในวันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการแข่งขันวิ่ง แบ่งออกเป็นระยะ Fun Run, ๕, ๑๐ และ ๒๑ กิโลเมตร ซึ่งในช่วงเช้าจะมีกิจกรรม Walk Rally เข้ามาเสริมด้วย  ทั้งนี้คาดว่าจำนวนผู้แข่งขัน ทั้งเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน และวางแผนจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี”
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙
     สำหรับการแข่งขันจักรยาน สามารถสมัครได้ที่ http://www.gotorace.com/event/inspire-ride-by-princess/
     สำหรับการแข่งขันวิ่ง สามารถสมัครได้ที่ http://www.gotorace.com/event/inspire-run-by-princess/ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook: inspirerunandride