ADS


Breaking News

มอนเดลีซผนึกกำลังพนักงานจิตอาสา ร่วมทำดี เพื่อพ่อ จัดกิจกรรม JOY Sharing Day ปีที่สี่ สร้างสุขหรรษาพร้อมสอดแทรกความรู้ให้เยาวชนในฉะเชิงเทรา

     กรุงเทพฯ, 1 ธันวาคม 2559 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง นำทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทกว่า 150 คน ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้กิจกรรม “JOY Sharing Day 2016: มอนเดลีซจิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมสร้างสุขสนุกสนานรวมถึงการสนับสนุนด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจในการสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ทีมผู้บริหารและพนักงานมอนเดลีซ และน้องๆ นักเรียนวัดดอนทรายถ่ายรูปร่วมกับผลงานศิลปะเพื่อพ่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     กิจกรรม JOY Sharing Day เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา จากวิสัยทัศน์ของมอนเดลีซในระดับโลก ในการดำเนินกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานมอนเดลีซได้มีส่วนร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สังคมและชุมชน ตลอดระยะเวลาสี่ปีของการดำเนินโครงการ มอนเดลีซได้รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 720 คน จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขหรรษาไปแล้ว 4,000 ชั่วโมง ให้แก่เด็กไทยกว่า 1,400 คนจาก 5 โรงเรียน ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา โดยในปี 2559 นี้ มอนเดลีซมุ่งเน้นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ การเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง (Nutrition Education), การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (Active Play) และการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food) โดยน้องๆ โรงเรียนวัดดอนทรายได้ร่วมกิจกรรมที่เน้นให้ความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ ผ่านละครนิทานความรู้โภชนาการ การแข่งขันทำอาหารเชฟหรรษา เพื่อเรียนรู้วิธีการทำอาหารให้อร่อย มีโภชนาการครบ 5 หมู่ และถูกสุขลักษณะ โดยมีเชฟฟาง คุณณัฐพงศ์ หน่อชูเวศ เชฟชื่อดังจากรายการครัวอินดี้ รับอาสาสอนน้องๆ ทำอาหาร และมีพี่ๆ พนักงานมอนเดลีซคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด 
สนุกสนานกับกิจกรรมเชฟหรรษา น้องๆ ได้เรียนรู้การทำอาหาร พร้อมเพิ่มพูนความรู้ด้านโภชนาการ
ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสุขหรรษา ภายในงาน JOY Sharing Day 2016: มอนเดลีซจิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ

     สำหรับกิจกรรมไฮไลต์คือ การให้น้องๆ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมศิลปะเพื่อพ่อ โดยมีอาจารย์และคณะนักเรียนจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาร่วมอาสานำน้องๆ ใช้สื่อศิลปะเสริมจินตนาการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย 
ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสุขหรรษา ภายในงาน JOY Sharing Day 2016: มอนเดลีซจิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ

     นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มอนเดลีซมุ่งเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อออกแบบโครงการและการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการมอบทุนสนับสนุนให้แก่ทุกโรงเรียนๆ ละหนึ่งแสนบาทเพื่อริเริ่มโครงการอาหารเช้า และโครงการสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี แล้วเรายังได้จัดกิจกรรมพนักงานอาสา JOY Sharing Day ในทุกๆ ปี เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”


เกี่ยวกับมอนเดลีซ  ประเทศไทย
     บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าแบรนด์ดังมากมายในไทย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท นอกจากนี้ บริษัทยังนำเข้าและทำตลาดสินค้าอื่นๆ อีก เช่น คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีส ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกว่า 1,300 คน โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยตำนานความอร่อย ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com และ www.facebook.com/mondelezinternational