ADS


Breaking News

กรุงศรี ออโต้ สร้าง ‘สมาร์ท เอสเอ็มอี’ ผ่าน ‘สมาร์ท ไฟแนนซ์’ รุกให้ความรู้เทคโนโลยีรับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

    บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา): ‘กรุงศรี ออโต้’ นำโดย คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “$mart Finance 2016: ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs” โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและวางแผนธุรกิจ คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ คุณพสิษฐ์ พรหมภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรรับเชิญ  
     กรุงเทพฯ: 8 ธันวาคม 2559 – “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับ  เทรนด์ยุคดิจิทัล เดินหน้าโครงการสัมมนา “กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์” ในหัวข้อใหม่ ‘ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs’ ให้ความรู้ในการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่ “สมาร์ท เอสเอ็มอี” (Smart SMEs) เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขานรับนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ ของภาครัฐ โดยนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรี ออโต้ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR มากว่าสองทศวรรษ ซึ่งโครงการ ‘กรุงศรี  ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์’ เป็นหนึ่งในโครงการ CSR หลัก ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 โดยหัวข้อการสัมมนาแต่ละครั้งจะออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ด้วยผลการตอบรับที่ดีมาก โดยกว่าร้อยละ 85 เห็นว่าโครงการกรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ไม่เพียงให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการแต่ช่วยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย”   
     นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับหัวข้อของการสัมมนากรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ในปีนี้ คือ ‘ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs’ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Small SMEs มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจของตน ก้าวสู่การเป็น ‘Smart SMEs’ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลไปจนถึงการซื้อของออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์นี้ อย่างไรก็ดียังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Small SMEs ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีความเสี่ยงจะล้มเหลวในธุรกิจ”
     นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า “ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ SMEs มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นโยบายนี้บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจาก SMEs เป็นหนึ่งในรากฐานและกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยจากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่ามี SMEs กว่า 2.74 ล้านราย และการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ”

     ทั้งนี้ โครงการสัมมนากรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ในหัวข้อ ‘ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs’ จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบความสำเร็จจากใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน และวางแผนธุรกิจ คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์  ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ เจ้าของธุรกิจเจคิวปูม้านึ่ง เดลิเวอรี่ คุณมัทนี วงศ์ศิริ เจ้าของกิจการผ้าซิ่นฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee และคุณเสกสรร เทิดสิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดผ่าน YouTube
###
ประสบการณ์ใหม่กับ กรุงศรี ออโต้  
“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อรถบ้าน ”กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรี ทรัค” สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์  “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ มือสอง “กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์” และสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ซึ่งให้บริการโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือ ติดต่อ "กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์" โทร. 02-740-7400 กด 1 เพื่อรับบริการ “เดลิเวอรี่” พร้อมทำสัญญาถึงบ้าน หรือ ขอรับบริการสินเชื่อ “คาร์ ฟอร์ แคช” และ “กรุงศรี รถบ้าน” ได้สะดวกสุด เพียงกดรหัส *740# แล้วกดโทรออกฟรี เพื่อรับ SMS ยืนยันและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.com  หรือ  www.facebook.com/krungsriauto