ADS


Breaking News

สัมมนา วิเคราะห์เจาะลึก LTF&RMF ผลตอบแทนระดับตัวท็อปปี 59

     ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จัดงานสัมมนา “วิเคราะห์เจาะลึก LTF&RMF” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 3 เพจการเงิน ได้แก่ TaxBugnoms (ซ้ายสุด) “หมอนัท” คลินิกกองทุน (กลาง) และนายวิน พรหมแพทย์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล งานจัดขึ้น ณ โรงแรม s31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้
Tap_press
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
     ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ทั้งลูกค้าบรรษัทและลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังให้บริการค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริการกองทุนรวม การจัดการสินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการต่างๆผ่านทางบริษัทในเครือและสาขา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cimbthai.com