ADS


Breaking News

KINGSMEN รับโล่รางวัล จรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559

รับโล่ : นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K  ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจำปี 2559 (ภาคกลาง) ผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย (ขวา) องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้