ADS


Breaking News

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชวนคนไทยทำความดีส่งท้ายปี ให้โลหิต…ให้ชีวิต นัดรวมพลคนบริจาคโลหิต 9 ธ.ค.นี้ ที่ สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 โดยผู้
บริจาคโลหิตทุกท่าน จะได้รับ กระเป๋าเอนกประสงค์แทนคำขอบคุณกลับบ้านคนละ 1 ใบ

อนึ่ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ที่สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน ซึ่งมีพนักงานของธนาคาร ประชาชนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจน CIMB THAI fanpage ที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำเป็นต้องสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
Tap_press
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ทั้งลูกค้าบรรษัทและลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังให้บริการค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริการกองทุนรวม การจัดการสินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการต่างๆผ่านทางบริษัทในเครือและสาขา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cimbthai.com