ADS


Breaking News

‘เอพี ไทยแลนด์’ ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ สนับสนุนเด็กไทยสร้างมูลค่าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย กับโครงการ ‘ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3’ ภายใต้การดูแลของ ‘มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย’

(ที่ 4 จากซ้าย) นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ร่วมด้วย (ที่ 3 จากซ้าย) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, (ที่ 1 จากซ้าย)  ผศ.เรืองวุฒิ บรรจงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานด้านนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (ที่ 2 จากซ้าย) นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว, (ที่ 5 จากซ้าย) ดร.ณรรต ปิ่นน้อย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, (ที่ 6 จากซ้าย) นางสาวกุลรัศมิ์ ปัทมสูตร ผู้จัดการฝ่านบริหารองค์ความรู้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ที่ปรึกษาโครงการผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล ถ่ายภาพร่วมกัน ณ สตูดิโอช่อง NOW26 กรุงเทพฯ

     กรุงเทพฯ (7 ธ.ค. 59) – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนเมือง ผู้นำการสร้างสรรค์นวัตกรรมการดีไซน์เพื่อพื้นที่ใช้สอยที่ไม่จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3’ โครงการสุดสร้างสรรค์ภายใต้การสนับสนุนของ ‘มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ’ (มูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) มูลนิธิรากแก้ว และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเฟ้นหากลุ่มเยาวชนที่มีจิตสำนึก ตระหนักรู้ถึงปัญหาของสังคม มาใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ช่วยเชิดชูงาน ‘ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย 
ผู้เข้าร่วมงานบันทึกเทปสุดท้าย ราการปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3 ถ่ายภาพร่วมกัน ภายในพิธีปิดกิจกรรม ราการปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3 ณ สตูดิโอช่อง NOW26 กรุงเทพฯ

     โดยในปีนี้บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ลงพื้นที่ดูการปฎิบัติงานจริงพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งในด้านการออกแบบ งานการตลาดและการขาย ให้กับทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งรวมตัวกันจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาการออกแบบสื่อสาร 2) สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 3) สาขาการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 4) สาขาการจัดการท่องเที่ยว และ 5) สาขาการออกแบบแฟชั่น เพื่อดึงขีดความสามารถของน้องๆ ในแต่ละสาขามาพัฒนาโครงงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล” (Green Silk Green Jewelry) ให้ออกมาดีที่สุด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลงาน “ผ้ารองจาน” ผลิตจาก “ผ้าไหมอีรี่” ที่ได้เส้นไหมมาจากหนอนไหมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นไหมป่าเพียงชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงได้ครบวงจรชีวิต ตัวหนอนไหมไม่ตายที่กระบวนการดึงเส้นไหม และ “ชุดช้อนส้อม” ที่ผลิตจาก “เครื่องถมดำ” ที่ทางสาขาอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำนวัตกรรมยาถมปลอดสารตะกั่วที่คิดค้นได้เพื่อยกระดับชิ้นงานให้ได้มาตรฐานสากล เข้าไปเผยแพร่สอนอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ภายในพิธีปิดกิจกรรม ราการปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3 ณ สตูดิโอช่อง NOW26 กรุงเทพฯ

     นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Officer บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “เอพีเราเชื่อว่าทุกๆ ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้ความสามารถ เราจึงให้ความสำคัญ กับเรื่อง Knowledge Sharing การแบ่งปันความรู้ให้ชุมชนหรืออุตสาหกรรม เพื่อยกระดับให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านการพัฒนาคน มาปฏิบัติอย่างจริงจัง สำหรับน้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เอพีได้ให้การสนับสนุนผ่านกิจกรรมหลายอย่างที่ทำร่วมกันตั้งแต่เชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านดีไซน์ ที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านการออกแบบแล้ว เรายังคำนึงถึงเรื่อง Phisibility ของสิ่งที่ทำออกมาว่าทำได้จริงไหม ถ้าผลิตออกมาแล้วสามารถสร้างกำไรไหม แล้วกำไรที่ได้เหลือไปถึงผู้ผลิตหรือชุมชนเท่าไร”

     “ทั้งนี้ เอพีสนุบสนุนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ ‘ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบัน และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาบูรณาการใช้กับผ้าไหมและเครื่องลงถม แนะแนวอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชมให้สามารถเลี้ยงตนได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ตอบสนองปรัชญาของเอพีเรื่องดีไซน์ที่มุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น” คุณภัทรภูริต กล่าวเสริม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ที่ปรึกษาโครงการผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล เล่าถึงการดำเนินโครงการว่า “โครงการนี้เกิดจากความคิดที่ว่าอยากทำอะไรเพื่อรับใช้สังคม โดยสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน พอได้มาเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษากลุ่มนี้จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังความคิดด้านจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ยังมีทีมเอพีที่คอยสนับสนุนนิสิตกลุ่มนี้ให้ทำตามความฝันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
กิจกรรมการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างเอพีและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒที่จังหวัดสระแก้ว
     นายอดิรุจ พีรวัฒน์ บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ หัวหน้ากลุ่มผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจมากๆ ครับ การลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับผมมากครับ ตั้งแต่การวางแผนงาน การเก็บข้อมูล รวมไปถึงการลงมือทำจริง นอกจากนี้ยังได้เจอและทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย ทั้งอาจารย์และเพื่อนต่างคณะ ทีมเอพี รายการปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนจังหวะสระแก้ว ถึงแม้จะมีอุปสรรคและปัญหา แต่ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนมาก่อน ที่สำคัญคือรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆ ครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับ”
ผลงานโครงการผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
     นายไชยยง รัตนอังกูร ผู้เชี่ยวชาญงานสร้างสรรค์การออกแบบ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper และอดีตผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ที่ปรึกษาพิเศษที่ทางเอพีได้เชิญมาร่วมให้คำแนะนำแก่น้องๆ ในประเด็นของดีไซน์สร้างมูลค่าเพิ่ม กล่าวว่า วันนี้ได้มาให้คำแนะนำแก่น้องๆ ในเรื่องของการใช้งานที่บางครั้งดีไซเนอร์จะสร้างสรรค์ผลงานตาม Inspiration เพื่อหวังผลประโยชน์การใช้งานอย่างหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วดีไซเนอร์ต้องมองในมุมของผู้ใช้งานด้วยว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากสินค้านั้นในลักษณะใด เพราะสุดท้ายแล้วฟังก์ชั่นการใช้งานได้จริงคือ สิ่งสำคัญที่นักออกแบบทุกคนต้องคำนึงถึงเสมอ”  
     ผลงานของนิสิตมศว ทั้ง 2 ชิ้น ได้รับแรงบันดาลใจมากจากจังหวัดสระแก้ว จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย แหล่งผลิตงานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก มีปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นประติมากรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ มีอิทธิพลต่อการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมของคนในพื้นถิ่นสระแก้ว อาทิเช่น ผ้าทอจากไหมอีรี่ของบ้านแผ่นดินเย็น ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และเครื่องเงินยาถมดำปราศจากตะกั่ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    การประยุกต์ของสองสิ่งโดยนำมาออกแบบร่วมกันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าไหมอีรี่ ตกแต่งด้วยลูกปัดและกระดุมเครื่องยาถมดำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้นิสิตในฐานะนักออกแบบรุ่นใหม่ได้ผสมผสานความคิดเข้ากับทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการทอผ้าและเครื่องยาถมแบบดั้งเดิมจนได้ผลงานที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่และพัฒนาต่อได้ นับเป็นเป็นมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

     “เอพีเชื่อในการปลูกฝังแนวคิดการทำงานเป็นทีมและการสร้างมิตรภาพผ่านการลงมือทำ ซึ่งเอพีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานแนวพระราชดำริ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นิสิต รวมถึงชาวบ้านในชุมชนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่งต่อความรู้จากการทำกิจกรรม ‘ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล’ ผ่ายรายการปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3 ในครั้งนี้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยในอนาคตเอพีจะมุ่งมั่นสานต่อโครงการดีๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ต่อไป”     คุณภัทรภูริต กล่าวปิดท้าย
     (จากซ้าย) นางสาววิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, นางสาวยศสวลี ประโยชน์ไพบูลย์ Customer Relationship Management and CSR Team Leader บมจ. เอพี (ไทยแลนด์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์กปรีดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, นายไชยยง รัตนอังกูร ผู้เชี่ยวชาญงานสร้างสรรค์การออกแบบ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper และอดีตผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC, นายภัทรภูริต   รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management บมจ. เอพี (ไทยแลนด์), คุณสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Marketing บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และ นายอดิรุจ พีรวัฒน์ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

     มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 มีพันธกิจเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชดำริและน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพ ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย
     ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเอพี (ไทยแลนด์) ได้ที่ www.apthai.com และ www.facebook.com/Apthai
“เอพี ไทยแลนด์ กล้าที่จะแตกต่าง ผู้นำด้านนวัตกรรมการดีไซน์ เพื่อการอยู่อาศัยในเมือง”