ADS


Breaking News

“AMA” ตั้ง “เคจีไอ” เป็นลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาไอพีโอ 9.99 บาท คาดเทรด mai 22 ธ.ค.นี้

“อาม่า มารีน” แต่งตั้ง “บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เคาะราคา  9.99 บาท ขายไอพีโอ 108 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี และกองรถบรรทุกน้ำมัน จองซื้อ 8 9 13 และ 14 ธ.ค. 59 คาดลงกระดานเทรด mai 22 ธ.ค.นี้
นางศรัณยา กระแสเศียร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บมจ.อาม่า มารีน ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรท์เตอร์) พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง อันประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 108 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “AMA” โดยบริษัทฯมีเป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อขยายกองเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี รวมถึงขยายกองรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
“AMA เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจ เพราะเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และที่สำคัญทีมงานผู้บริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวในอนาคต ตามความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มทั้งในอินเดีย เมียนมาร์ เวียดนาม และจีน ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย” นางศรัณยากล่าว
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ AMA กล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ AMA จำนวน 108 ล้านหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 9.99 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 31.22 เท่าโดยคำนวณกำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาส 4 ปี 2558 ถึงไตรมาส 3 ปี 2559) ซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท โดยหากพิจารณาจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มขนส่งซึ่งมีอัตราความสามารถทำกำไรในระดับใกล้เคียงกันจะเทรดอยู่ที่ P/E ประมาณ 32-48 เท่า ทั้งนี้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต จากการลงทุนในโครงการ (1)    การลงทุนขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ระหว่างประเทศ (2) การลงทุนขยายกองรถบรรทุกน้ำมัน (Tank Truck) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ในประเทศ และ (3)การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดังนั้นค่า P/E อาจจะเปลี่ยนไปได้อีกมาก  โดยหุ้นไอพีโอของ AMA จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 -9 และ 13-14 ธันวาคม 2559 และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับ จากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากในช่วงนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ หรือ โรดโชว์ 4 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
“การโรดโชว์ใน 4 จังหวัดที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมาก และจากความเข้าใจในธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทที่ชัดเจน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และที่สำคัญความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มในหลาย ๆ ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้ AMA เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าหลังจาก AMA เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแล้ว จะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจให้กับนักลงทุน” นางสาวพัชพรกล่าว
นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA กล่าวว่า บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และรถ ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) เป็นหลัก เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีหรือ Oil and Chemical Tanker ที่มีน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ 3,000 – 13,000 เมตริกตัน ซึ่งมีเส้นทางให้บริการหลักในการขนส่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกส่วนในธุรกิจขนส่งทางรถ บริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และB100 โดยใช้รถบรรทุกน้ำมันที่มีปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร มีเส้นทางให้บริการหลักในการขนส่งอยู่ภายในประเทศ ทั้งนี้ณวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทมีเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี จำนวน 8 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งสิ้น 46,661 เมตริกตัน และมีรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 95 คัน มีปริมาณการบรรทุกรวมทั้งสิ้น 4.28 ล้านลิตร
“การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้ AMA มีศักยภาพทางธุรกิจที่สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งเราหวังว่าบริษัทฯจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายพิศาลกล่าว
ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 426.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 20.39 ล้านบาท ในปี 2557 มีรายได้รวมเท่ากับ 510.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 85.40 ล้านบาท ในปี 2558 มีรายได้รวมเท่ากับ 643.18 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 130.12 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานใน 9 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 677.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 100.52 ล้านบาท