ADS


Breaking News

The University of Auckland จากนิวซีแลนด์มอบโอกาสทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติมูลค่า 3.6 ล้านบาท พร้อมเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางการแพทย์

กรุงเทพฯ [ 7 พฤศจิกายน 2559 ] The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนรวมกว่า 150,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท พร้อมกับเปิดหลักสูตรใหม่รองรับนักศึกษาต่างชาติ
The University of Auckland ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงมอบทุนการศึกษาในทุกหลักสูตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งออกเป็นสองทุน ได้แก่ ทุนสำหรับปริญญาตรี มูลค่าทุนละ 5,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ หรือประมาณ 120,000 บาท และทุนสำหรับปริญญาโท มูลค่าทุนละ 10,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ หรือประมาณ 240,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์
The University of Auckland ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ติดอันดับที่ 81 จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ประจำปี 2559 และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ อันดับที่ 27 จากการจัดอันดับ 75 มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมของเอเชีย โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters Top 75: Asia’s Most Innovative Universities rankings) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นี้ สามารถดูรายละเอียดของทุนและคุณสมบัติได้ที่ https://www.auckland.ac.nz/en/for/current-students/cs-scholarships-and-awards/cs-search-for-scholarships-and-awards/the-university-of-auckland-international-student-scholarships-postgraduate-844-all.html
และในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของภาคเอกชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Faculty of Medical and Health Sciences) โดย The University of Auckland ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทใหม่ สาขา Master of Health Leadership มุ่งเน้นพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ป่วย การจัดการระบบการให้บริการทางการแพทย์ และการจัดการวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำในด้านการจัดการทางการแพทย์ การปรับปรุงคุณภาพการจัดการ และการจัดการด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งความท้าทายของนิวซีแลนด์สำหรับการผลิตบุคคลากรด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดโลก และตลาดประเทศไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)   โดยผู้เข้าเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการแพทย์มาก่อน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fmhs.auckland.ac.nz/en/faculty/for/future-postgraduates/postgraduate-study-options/programmes/masters/master-of-health-leadership.html
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อนิวซีแลนด์ยังสามารถพบตัวแทนจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาของคุณ ได้ที่งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 - 18.00 น. ณ New Zealand Pavilion บริเวณทางเข้า รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
และตัวแทนจากกว่า 10 โรงเรียน และสถาบันจากนิวซีแลนด์ที่งาน TIECA Fair วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 -17.00 น. ณ โรงแรงเวสตินแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 7
เกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์  (Education New Zealand):
หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศที่น่าไปศึกษาต่อ และสนับสนุนผู้ให้บริการทางการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนิวซีแลนด์นำบริการ และผลิตภัณฑ์ไปเสนอในต่างประเทศ