ADS


Breaking News

คิวทีซีกรุ๊ป ร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล Sansiri Golf Invitational 2016

     เข้าร่วม: นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ (ที่1จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าร่วมงานกอล์ฟการกุศล Sansiri Golf Invitational 2016 โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย นำไปบริจาค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ และบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอื่น ณ อัลไพน์กอล์ฟ จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้