ADS


Breaking News

โอกาสดีของผู้สนใจทำธุรกิจเทคโนโลยี ในเขตภาคใต้ สวทช. ขอเชิญร่วมงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค จ.สงขลา 22 พ.ย. นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจประกอบธุรกิจเทคโนโลยี ในเขตภาคใต้ เข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 - 17.30 น. งานนี้จะพบกับตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่พร้อมให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่ายได้ ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การเกษตรและประมง วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง และการแพทย์ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี! ได้ที่ https://www.thailandtechshow.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000