ADS


Breaking News

เอกอน เปิดตัว “เอกอน อินไซท์” ประเทศไทย

ประเทศไทย – 8 พฤศจิกายน 2559 - บริษัท เอกอน ไดเร็คท์แอนด์แอฟฟินิตี้ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส  (Aegon Direct & Affinity Marketing Services: ADAMS) ได้รีแบรนด์ใหม่เป็น “เอกอน อินไซท์ (Aegon Insights)“ เพื่อสะท้อนให้เห็นชัดขึ้น  ถึงการทำงานของบริษัทฯ ที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในตัวลูกค้า และช่องทางที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ลึกมากยิ่งขึ้น ในฐานะบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจประกันชั้นนำของทวีปเอเชีย Aegon Insights ใหม่นี้ จะยังคงสืบทอดความตั้งใจเดิมในการช่วยให้พันธมิตรทางธุรกิจสามารถเพิ่มคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่อไป แต่ถึงกระนั้นก็ตาม คุณริชาร์ด อึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เอกอน   อินไซท์ ฮ่องกง เล็งเห็นว่า ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

“เราเป็นองค์กรที่เน้นทำธุรกิจโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด” คุณริชาร์ดกล่าวตอนประกาศรีแบรนด์ใหม่ของ เอกอนฯ “แต่เนื่องจากแนวทางของเราได้มีความหลากหลายมากขึ้นและไปในทิศทางเดียวกันกับความชอบของลูกค้า จึงเป็นเวลาอันสมควรที่จะเน้นให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเราในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น เวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเราในการแสดงให้พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ได้เห็นถึงศักยภาพของเอกอนฯ ในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยชื่อใหม่อย่าง เอกอน อินไซท์ จะทำให้ทุกคนเห็นภาพของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่นี้ ยังมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและมีความความเชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลัง ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์แปลงข้อมูล ให้เป็นความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความรู้ ความเข้าใจที่ได้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และปูทางเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายแก่ลูกค้ามากขึ้นในระหว่างเส้นทางการซื้อขายประกัน  คุณเคลลี่ ยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกอน อินไซท์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “การปรับใช้แนวทางเชิงรุกและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบเส้นทางการซื้อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่แตกต่างนี้ให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเราได้ โดยวิธีการทำงานของเราคือ การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนประสบการณ์การติดต่อในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาได้รับความเอาใจใส่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริง”
หลักสำคัญของ เอกอน อินไซท์ คือ เอกอน ไอริส (Aegon IRIS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกรรมสิทธ์ของเอกอนแบบครบวงจร ที่จะช่วยนำเสนอการขายประกันที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล ผ่านการช่องทางการตลาดต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ คุณริชาร์ด กล่าวปิดท้ายว่า “ด้วย เอกอน ไอริส เราสามารถช่วยให้บริษัทพันธมิตรของเรา ได้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและเข้าใจถึงความต้องการความคุ้มครองของลูกค้าได้มากขึ้น และสามารถออกแบบเส้นทางการซื้อขายที่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าต้องการ โดยยังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ดีเป็นหลัก...”
###
เกี่ยวกับ บริษัท เอกอน อินไซท์ จำกัด และ บริษัท เอกอน อินไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกอน อินไซท์ เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจประกันที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเครือ เอกอน หนึ่งในองค์กรที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของโลก เป็นบริษัทที่ให้บริการประกันชีวิต เงินบำนาญ และการบริหารสินทรัพย์ โดย เอกอน อินไซท์ เปิดดำเนินการในประเทศออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทย โดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคอยู่ในประเทศฮ่องกง บริษัท เอกอน อินไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ บริษัท เอกอน อินไซท์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ได้ผ่านการตรวจประเมินสำหรับข้อกำหนดของการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO27001 สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยทางข้อมูล สำนักงานของ เอกอน อินไซท์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอนของเส้นทางการตัดสินใจซื้อ และการวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันประเภทให้ความคุ้มครอง เอกอน อินไซท์ ได้มอบโซลูชั่นที่จะมาช่วยทั้งสำหรับบริษัทพันธมิตรและลูกค้าของพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่สามารถนำมาต่อยอดโมเดลในการดำเนินงานได้จริง โซลูชั่นแพลตฟอร์มในการจัดจำหน่ายที่เชื่อมต่อกัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันด้วยนวัตกรรมใหม่ แคมเปญทางการตลาดที่ออกแบบช่องทางการขายโดยเชื่อมโยงทุก ๆ ช่องทางเข้าด้วยกัน ตลอดจนการบริหารกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน