ADS


Breaking News

นิปปอนเพนต์ ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาช่างสีรถยนต์

ร่วมมือวิชาการ
นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (คนขวา) กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ รับมอบเกียรติบัตร จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์พ่นซ่อมสี เพื่อใช้ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ แก่วิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้