ADS


Breaking News

ลอรีอัลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการขายสู่ตลาดแรงงาน

ขอนแก่น,  29 พฤศจิกายน 2559 - ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School :KKBS) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาบริหารธุรกิจ ในสามด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาชีพ 2. ด้านความรู้ทางวิชาการ และ 3.ด้านโครงการงานวิจัย โดยมุ่งเป้าพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการขาย หรือ Commercial Excellence แก่นักศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ลอรีอัล ประเทศไทย กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจจริง เพื่อให้สามารถตอบรับกับการแปลี่ยนแปลงของสภาวะทิศทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของตลาด และความต้องการในหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
ลอรีอัลจะให้การสนับสนุนในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเรียนการสอนที่ผสมผสานการปฏิบัติงานจริงในลักษณะสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการขายเป็นสำคัญ ผู้จบการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ในภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“สำหรับลอรีอัลแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้เราไม่เพียงมุ่งแต่การสนับสนุนด้านการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมพัฒนาบุคลากรที่พร้อมด้วยทักษะสำคัญในด้านต่างๆ สู่ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานในสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย เรามุ่งหวังว่าจะร่วมพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญของเราในฐานะบริษัทผู้นำด้านความงามระดับโลกจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ในแง่องค์ความรู้ให้แก่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้อย่างมีนัยสำคัญ” มนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“การร่วมมือกับลอรีอัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกย่างก้าวที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในการดำเนินการตามภารกิจในการสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เราเชื่อมั่นว่าสัมพันธภาพที่ดีกับลอรีอัลนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คณะทั้งด้านวิชาการและการวิจัย และพัฒนาขีดความสามารถของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์  อีกทั้งยังจะช่วยเกื้อหนุนให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล” รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเสริม
###
เกี่ยวกับลอรีอัลกรุ๊ป
ลอรีอัล คือบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงตลาดแมส ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ร้านทำผม และร้านค้าปลีก เรายึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิจัยกว่า 4,000 คน ด้วยงบประมาณการวิจัย 857 ล้านยูโร (38 พันล้านบาท) และการจดสิทธิบัตรกว่า 600 ฉบับในแต่ละปี เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาด้านความงามของผู้คนทั่วโลก และมุ่งมั่นที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหน้าใหม่หนึ่งพันล้านคนในอนาคต โดยมีพันธสัญญา   เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี 2020 "Sharing Beauty With All" เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของลอรีอัลกรุ๊ป เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของเรา

เกี่ยวกับลอรีอัลประเทศไทย
ลอรีอัลประเทศไทย เป็นสาขาของบริษัทผู้นำความงามของโลก นำเข้าและจัดจำหน่าย 21 แบรนด์ระดับสากล ใน 4 แผนกผลิตภัณฑ์;
  • แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค: ลอรีอัล ปารีส, การ์นิเย่, เมย์เบลลีน นิวยอร์ค และนิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ
  • แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง: ลังโคม, ไบโอเธิร์ม, จิออร์จิโอ อาร์มานี , ราล์ฟ ลอเรน, คาชาเรล, กี ลาโรช,
คีลส์, ชู อูเอมูระ, วิคเตอร์ แอนด์ รอล์ฟ, ดีเซล, อีฟ แซงต์ โลร็องต์, เออเบิน ดีเคย์ และ คลาริโซนิค โปรเฟสชั่นแนล
  • แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ: ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล และเคราสตาส
  • แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง: ลา โรช-โพเซย์ และวิชชี่