ADS


Breaking News

“คิงส์เมน” มอบตู้ และชั้นวางหนังสือ

     มอบของ: โศรดา ธรรมประกอบ (ที่3จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มอบตู้และชั้นวางหนังสือในห้องสมุด ให้แก่น้องๆ โรงเรียน บ้านนาน้ำชุ่ม จ.อุดรธานี ในโครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ ห้องสมุดชุมชน ร่วมกับ นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ (กลาง)ประธาน บรรณาธิการวารสาร การเงิน การธนาคาร และผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้