ADS


Breaking News

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์(ซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ กับ นายชัยรัฐ หอณรงค์ศิริ (ขวา)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาริแคร์  จำกัด เนื่องในโอกาสที่ บริษัทฯ นำผลวิจัยค้นคว้า คือไมโครแคปซูล สมุนไพรไล่ยุง ของ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำไปต่อยอดผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์เป็นรายแรก ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไล่ยุง บาริแคร์  เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สักขีพยาน : ร.ศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายรนนท์  พงศาจารุ(ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการบริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำกัด และผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง บาริแคร์   วิจัยค้นคว้าภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยนำสมุนไพรไล่ยุงที่ทำมา จากสารสกัดจากพืช ได้แก่ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส ลาเวนเดอร์  มาทำให้ออกฤทธิ์ได้นานและไกลขึ้น โดยนำนวัตกรรม PASAR : Polymer Assisted Sustained and Release มาเก็บกักไว้ในไมโครแคปซูล  และ บริษัท บาริแคร์  นำมาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายร่วมกับ “เครื่องไล่ยุงระบบอัลตราโซนิค”