ADS


Breaking News

อบรมอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

ทีมวิศวกรจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อศึกษาและทดสอบยางล้อยานยนต์พลังงานไฮโดรเจน และระบบชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสาธิตการทดสอบชน และชมห้องปรับแต่งหุ่นทดสอบ ฯลฯ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รองรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในอนาคต ณ เมืองชิโรซาโตะ (Shirosato) และเมืองซูกูบะ (Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น