ADS


Breaking News

FN โรดโชว์ห้องค้า บล.โนมูระ

FN โรดโชว์ห้องค้า บล.โนมูระนายปรีชา ส่งวัฒนา(ที่3จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN  พร้อมด้วยนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม(ที่1จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมีนายชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ รองผู้จัดการ (ที่1จากซ้าย) สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ซึ่ง FN จะเสนอขายหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)