ADS


Breaking News

ALLA โรดโชว์ห้องค้า บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ ปัณฑุยากร (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA  นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล (คนที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี (คนแรกจากขวา) ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายนิมิต วงศ์จริยกุล (คนแรกจากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ซึ่ง ALLA จะเสนอขายหุ้นจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย