ADS


Breaking News

ฟิตเนส เฟิรส์ท จับมือแชมป์โลกคนดัง บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาให้กับเยาวชนชายแดนใต้

     ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะมวยไทยแบบใกล้ชิดกับนักมวยแชมป์โลกคนดัง บัวขาว บัญชาเมฆ พร้อมเวิร์คช็อปการออกกำลังกายแนวใหม่แบบ Circuit Training โดยเหล่าเทรนเนอร์มืออาชีพจากฟิตเนส เฟิรส์ท โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาชายจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
     นางอรวรรณ เกลียวปฏินนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนสนใจกีฬาและการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อการส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา และมอบประสบการณ์ที่พิเศษสุดในการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยจาก บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยแชมป์โลกที่ได้สร้างชื่อให้ศิลปะมวยไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลก เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับเหล่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม”
     กิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังมีการทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อความสนุกสนานและละลายพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะมวยไทย Muay Fight Pro โดย บัวขาว บัญชาเมฆ ที่เป็นคลาสพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยฟิตเนส เฟิรส์ท และบัวขาว ซึ่งจะสอนท่าพื้นฐานแม่ไม้มวยไทย และสอนวิธีการพันมือที่ถูกต้อง พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปการออกกำลังกายแนวใหม่แบบ Circuit Training โดยเหล่าเทรนเนอร์มืออาชีพจากฟิตเนส เฟิรส์ท ที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงของร่างกายในด้านต่างๆ อาทิ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และความคล่องตัว เป็นต้น
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย, กองทัพอากาศ, สิงห์ คอร์ปเปอเรชั่น และค่ายบัญชาเมฆ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์  รองประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมด้วยนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม และหัวหน้าโครงการ ร่วมเปิดงาน