ADS


Breaking News

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต จัดงาน “หัวหิน บ้านของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกความทรงจำบ้านของพ่อ หัวหินในดวงใจไทยนิรันดร์

(ซ้าย) ดร.ทวี นริสศิริกุล, (กลาง) ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ(ขวา) คุณณัฐพงศ์   กิจนิจชีวะ


ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงผ่านงาน “หัวหิน บ้านของพ่อ” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมทั้งชมนิทรรศการเชิดชูพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันนี้ – 12 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน  รีสอร์ทมอลล์
 (ซ้าย) ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ, (กลาง) คุณณัฐพงศ์   กิจนิจชีวะ และ(ขวา) ดร.ทวี นริสศิริกุล
 พสกนิกรชาวเมืองหัวหินร่วมถ่ายทอดความทรงจำและความประทับใจ “จากลูกถึงพ่อ”
อาจารย์ทวี เกษางาม ประธานกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน 

ภายในงานนิทรรศการ “หัวหินบ้านของพ่อ”  ได้น้อมนำพระบรมราชโชวาท พระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ตลอดจนหลักคำสอนของในหลวง ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหลายล้านคนภายใต้ร่มพระบารมีได้เดินตามรอยพระบาท ตามแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่า โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี้
  • การประดับเหรียญ “ตรึงดวงจิต ติดเงินเหรียญ สร้างงานศิลป์เพื่อพ่อ”  โดยเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมประดับเหรียญประติมากรรมคำว่า “หัวหิน บ้านของพ่อ”  โดยเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์
  • นิทรรศการ “งานของพ่อ” นำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆ โครงการในพระราชดำริเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี
  • นิทรรศการ “เรื่องเล่าของพ่อ’ นำเสนอพระอัจฉริยภาพ ภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโมเดลเรือใบของพ่อ, รถจี๊ปพระราชทานจากโครงการห้วยมงคล, ชุดต้นแบบของคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง
  • นิทรรศการ “ จากลูกถึงพ่อ” นำเสนอเรื่องราวในความทรงจำ ความผูกพันอันแสนซาบซึ้งของพสกนิกรชาวเมืองหัวหินที่ได้มีโอกาสถวายงานพ่อหลวงอย่างใกล้ชิด
  • นิทรรศการ ทุกดวงตราจารึกไว้.....สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์ โดยไปรษณีย์ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
  • การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์
การประดับเหรียญ “ตรึงดวงจิต ติดเงินเหรียญ สร้างงานศิลป์เพื่อพ่อ”  

ภายในงานยังมีนิทรรศการ “ทุกดวงตราจารึกไว้...สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์” โดยไปรษณีย์ไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณพอร์ตวอล์ค ชั้น B นอกจากนี้ยังมีการแจกเหรียญ 1บาทใส่กรอบที่ระลึก วันละ 999 เหรียญ ต่อวัน (จำกัด 1 คน ต่อ 1 วัน)
 กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รถจี๊ปพระราชทานจากโครงการห้วยมงคล

นอกจากนี้ งาน “หัวหิน บ้านของพ่อ” ยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้
  • วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 พบกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ “สายโลหิต สายใจ” ร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการ “สายโลหิต สายใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  • วันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2559 ชื่นชมพระอัจฉริยะภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชกับงาน “ร้อยบรรเลง เพลงของพ่อ”  ชมนิทรรศการ "เพลงของพ่อ..คีตมหาราชัน" โดยมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “หัวหินบ้านของพ่อ”
นิทรรศการ
“ทุกดวงตราจารึกไว้...สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์”

ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พร้อมชมนิทรรศการเชิดชูพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “หัวหิน บ้านของพ่อ” ตั้งแต่วันนี้ – 12 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณพอร์ตวอล์ค ชั้น B, บอร์ดวอล์ค ชั้น G และบริเวณบลูฮอลล์ ชั้น 1  ศูนย์การค้าบลูพอร์ต  หัวหิน รีสอร์ทมอลล์