ADS


Breaking News

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ไอเดียเจ๋ง !! คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพถ่าย “รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค"

อ.ส.ค. จัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ 55 ปี อ.ส.ค. “รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค" เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี อ.ส.ค. และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทาน อาชีพเลี้ยงโคนมกับพสกนิกรไทย แก่นิสิต นักศึกษา  รวมมูลค่ากว่า  100,000 บาท พร้อมจัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ซ้าย) กล่าวว่า  อ.ส.ค รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ในการถ่ายภาพ และถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตดินแดนของโคนมอาชีพพระราชทาน ผ่านกิจกรรมดังกล่าวให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และได้ศึกษา  ตลอดจน อ.ส.ค.ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทยที่ทรงวางรากฐานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบมา ผ่านการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ซึ่งในวันที่ 16 มกราคม 2560  จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 55
โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ 55 ปี อ.ส.ค. “รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย –เดนมาร์ค"นับเป็นโครงการ ที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ได้ทรงพระราชทานโคนมอาชีพพระราชทาน  แก่พสกนิกรชาวไทย  โดยโครงการนี้ได้ถ่ายทอด เรื่องราวและถ่ายทอดกิจกรรม ที่พระองค์ทรงสนพระทัย  ดังพระราชดำรัชที่ว่า  
        "การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง"
 "Photography is art and is useful. Please do not take pictures merely for fun or beauty. Use your pictures to bring value to society,to benefit the public. In this way,art can also contribute to the development of the country."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงไว้ ณ The First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007 
สำหรับการค้นหาภาพความประทับใจ  ที่เล่าเรื่องราวในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม workshops  เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา  ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ “อ.สงคราม  โพธิ์วิไล” ช่างภาพกิตติมศักดิ์ , ช่างภาพผู้ฉีกทุกกฎการถ่ายภาพ “ธาดา วาริช” และช่างภาพรุ่นใหม่ไฟแรง “วราพงศ์  น้อยทับทิม”ตลอดจนคณะกรรมการของ อ.ส.ค ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล  ดังต่อไปนี้
     รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ภาพย้อนเวลาด้วย noise ของนายวชิรวิทย์  เจริญสวรรค์  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ นางสาวสุธาสินี จองสี  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับผลงานที่ชื่อ “ไทย – เดนมาร์ค อยู่คู่คนไทยสังคมไทย”
     รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  ได้แก่  นางสาวอาทิตยา  จรัสดำรง  จากมหาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับภาพในคอนเซ็ป “สมบูรณ์”  
     รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่  ผลงานที่ใช้ชื่อว่า ความน่ารักของโคนม ของนายทิวัตถ์  ปราถน์วิทยา จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และภาพรำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค ของนายนัธทวัฒน์  เกตุแก้ว  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
     สำหรับรางวัลภาพที่ได้รับการโหวตจำนวนยอดไลค์มากที่สุดทางเฟชบุ๊คโครงการนั้น จะประกาศผลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ในการแถลงข่าวมอบรางวัล ณ  หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 9.30 น.   ถึง 12.00 น .
     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ในโครงการ 55 ปี อ.ส.ค. “รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย –เดนมาร์ค" ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 นี้   ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือติดตามรายละเอียดโครงการและผลงานได้ที่ทางเฟชบุ๊ค https://www.facebook.com/55yearssince1962