ADS


Breaking News

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เจาะกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกค้ารายได้ประจำ เปิดตัวแคมเปญใหม่ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%ต่อปี 24 เดือน เพิ่มความหลากหลายและตอบสนองช่วงระยะการผ่อนที่แตกต่างของลูกค้า


น.ส.อรอนงค์ อุดมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (Ms. Onanong Udomkantong Executive Vice President, Head of Retail Loan Products, CIMB Thai Bank PCL) เปิดเผยว่า  ธนาคารได้เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชล่าสุด ด้วยอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไปโดยเฉพาะ เพื่อสอดรับกับแนวคิดของธนาคารที่ต้องการสร้างแคมเปญสินเชื่อบุคคล ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าที่ในแต่ละช่วงชีวิตมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป สำหรับแคมเปญดังกล่าว ธนาคารมองว่าการผ่อนชำระในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน หรือ 2 ปีนั้น ถือว่ากำลังพอดี ไม่ถือว่านานหรือสั้นจนเกินไป โดยเฉพาะลูกค้าที่เคยผ่อนในระยะเวลาสั้นแล้วรู้สึกตึงตัวเกินไป แคมเปญนี้นับว่าเหมาะสม ช่วยบริหารเงินได้คล่องตัวขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแคมเปญสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชตัวอื่นให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของตัวเองอีก ทั้งในเรื่องของวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป  ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการผ่อนระยะสั้นๆ อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และ อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
“วัตถุประสงค์ของการออกแบบแคมเปญสินเชื่อบุคคลที่หลากหลาย ที่ธนาคารได้จัดสรรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายนั้น  ธนาคารไม่ได้ต้องการกระตุ้นให้คนเป็นหนี้เพิ่ม แต่ธนาคารมองว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีควรสร้างสมดุล และการกระตุ้นให้คนลุกขึ้นมาทำธุรกิจ ควรคู่ไปกับการให้คนใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบด้วย แต่เน้นย้ำเรื่องการใช้จ่ายตามกำลัง ที่สำคัญ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชนี้ มีอัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ 9-18% ต่อปี ถูกกว่าอัตราตลาดที่เสนอกันอยู่ที่ 20-28% ต่อปี ดังนั้น ธนาคารอยากกระตุ้นให้ผู้บริโภคเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว และสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น” น.ส.อรอนงค์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันนี้ -31 ธันวาคม 2559 ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชทุกรูปแบบนี้ จะได้รับการยกเว้นฟรีค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อและฟรีค่าอาการแสตมป์ ทุกแบบวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป และอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
“ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการออกแบบโปรแกรมสินเชื่อบุคคลทั้ง 4 ทางเลือกที่แบงก์มองแล้วว่าเหมาะสม พร้อมให้ลูกค้ามาเลือกในแบบที่ตรงกับความต้องการใช้เงินของแต่ละคน ไม่ว่าจะใช้จ่ายซื้อของ แหล่งเงินทุนสำรองยามฉุกเฉิน หรือกู้มาเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองในด้านต่างๆ” น.ส.อรอนงค์กล่าว
สำหรับสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชปี 2559 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้แคมเปญอัตราดอกเบี้ย 12% สามารถผ่อนได้นาน 24 เดือนนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500 ล้านบาท ในรอบปี 2559 พอร์ตสินเชื่อบุคคลของธนาคารเติบโตขึ้น 15% จากปี2558 มาอยู่ที่ 11.3 หมื่นล้านบาท โดยภาพรวมตลาดสินเชื่อบุคคลปีหน้าต้องติดตามสภาพเศรษฐกิจและดัชนีความเชื่อมั่นซึ่งจะผันตามการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ธนาคารเน้นการสร้างความเข้าใจในการขอสินเชื่อ ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นหนี้ และลดการเกิดในหนี้ครัวเรือนอีกด้วย
Tap_press
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ทั้งลูกค้าบรรษัทและลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังให้บริการค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริการกองทุนรวม การจัดการสินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการต่างๆผ่านทางบริษัทในเครือและสาขา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cimbthai.com