ADS


Breaking News

ซีเอ เทคโนโลยีเผยผลสำรวจชี้บริษัทธุรกิจไทยตื่นตัวปรับสู่ยุคดิจิตอล จัดอันดับเป็นที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่สองระดับโลก

เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าผ่านทางดิจิตอลและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ในยุคเปลี่ยนผ่านดิจิตอล

ผลการสำรวจระดับโลกโดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยี พบว่าธุรกิจในประเทศไทย ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตอลในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก จากการสำรวจการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Keeping Score: Why Digital Transformation Matters   โดยเป็น การสำรวจที่ลงรายละเอียดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลที่มีต่อองค์กรธุรกิจระดับเอ็นเตอร์ไพรส์และแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ กับตัวเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ในยุคเปลี่ยนผ่านดิจิตอล
ในการสำรวจครั้งนี้ได้มีการใช้ แบบวัดผลกระทบทางธุรกิจจากการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตอล หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Digital Transformation Business Impact Scorecard (BIS) ซึ่งจะประเมินค่าความสำเร็จของความริเริ่มต่างๆในองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรซ์ในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลโดย การวัด BIS นี้จะจัดอันดับประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆในระดับโลก โดยมีคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ที่สำคัญ 14 ตัว ใน หลายประเภท อาทิเช่น  ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ การเติบโตทางธุรกิจ การเน้นหนักที่ลูกค้า และประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยทั่วไป เป็นต้น

คะแนนของธุรกิจไทยจากการสำรวจที่ได้ 71 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ชี้ให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันแนวคิดริเริ่มด้านดิจิตอลในประเทศไทยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นที่มีเพียง 56 คะแนนและเหนือกว่าค่าเฉลี่ยบีไอเอสระดับโลกที่อยู่ที่ 53 คะแนนเท่านั้น และโดยข้อมูลที่พบ มีบริษัทเอนเทอร์ไพรซ์  99 เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย มองว่าตนเอง ได้ก้าวนำคู่แข่งไปอย่างสำคัญโดยเป็นผลมาจากการลงทุนทางด้านดิจิตอล และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีในระดับสูงในขีดความสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล ซึ่ง ตรงนี้ได้เสริมให้ชัดจาก ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า บริษัทตนกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมหน้าให้กับอุตสาหกรรมที่ และ ทั้งหมดเป็นผลมาจาก เทคโนโลยีดิจิตอลระดับสูงที่ริเริ่มนำมาใช้งาน

ในด้านของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลนั้น พบว่า มี  91 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามได้ดำเนินการ มาใช้งานวิธีการบริหารแบบยืดหยุ่น ในการบริหารงานในองค์กรซึ่ง เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 88  เปอร์เซ็นต์ชี้ให้เห็นว่า จะต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ในเรื่อง วิธีการด้านการรักษาความปลอดภัย อีกด้วยซึ่งตรงจุดนี้ก็จัดว่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลที่พบอีกด้านจากการสำรวจในครั้งนี้ก็คือคะแนนBIS ระดับสูง มีขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจาก ขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลได้โดยที่สามารถเริ่มใหม่หมด  ไม่มีปัญหาระบบเก่าที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งทำให้ ผลตอบแทนจากการลงทุน ถูกมองว่าเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าและมีความสำคัญกว่า บริษัทอื่นในประเทศอื่นที่ มีพื้นฐานระบบเดิมอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นชัดในเรื่อง ประสิทธิภาพของไทยที่แสดงให้เห็นการพัฒนาขึ้น จากการวัดค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่านดิจิตอล เป็นไปในทิศทางคงที่และเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นโดยรวม และยัง ติดอันดับ  3 อันดับแรกอีกด้วย

ในด้านของผลตอบแทนที่ได้จากการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลนั้น มีบริษัทและองค์กรในประเทศไทยที่มีการสำรวจ ระบุว่า มองเห็นการปรับปรุงพัฒนาการเข้าถึงด้านดิจิตอลและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า เพิ่มขึ้นในระดับ  78 เปอร์เซ็นต์และ 76 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามแบบประเทศไทยยังได้ระบุว่ามีการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล:
  • การเติบโตด้านรายได้จากธุรกิจใหม่  56 เปอร์เซ็นต์
  • มีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น 52 เปอร์เซ็นต์
  • ลูกค้าพอใจมากขึ้น 48 เปอร์เซ็นต์
  • เร่งพัฒนาโปรดักส์ สู่ตลาดเร็วขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์

"ธุรกิจในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นศักยภาพมหาศาลที่จะเป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลและ จะได้รับผลตอบแทนจากข้อได้เปรียบ ที่เป็นผู้นำ ในด้านซอฟต์แวร์ ในสังคมเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่นปัจจุบัน"  นิค ลิม รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียนและจีน บริษัทซีเอ เทคโนโลยีกล่าวพร้อมกับเสริมว่า  "เป็นโอกาสสำคัญ ที่น่าสนใจที่บริษัทต่างๆสามารถได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยี ที่มีส่วนร่วมการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ซอฟต์แวร์ เข้ามาใช้งานในองค์กรตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อ ให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง ตลอดจนมีการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการลูกค้ามีความพอใจในระดับสูงสุด"

ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
การสำรวจครั้งนี้ดำเนินงานโดยบริษัท Coleman Parkes ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนประจำปี 2016 โดยการสำรวจ ได้มีการสอบถาม ผู้บริหารระดับสูงทางธุรกิจและผู้บริหารไอทีจำนวน 1770 รายจากบริษัทเอนเทอร์ไพรซ์ขนาดใหญ่ใน   21 ประเทศและ 10 ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 799 รายมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมถึงประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี
ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชั่นในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com