ADS


Breaking News

ธนชาตประกันภัย เปิดฉากเวทีประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “Drive DD united Season 2”

ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ
ธนชาตประกันภัย เปิดฉากเวทีการแข่งขันโครงการ “Drive DD united Season 2” ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ” ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดี ขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย                 ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษประเภทสร้างสรรค์ โดยจัดส่งคลิปพร้อมเจ้าของผลงานไปประกวดและดูงานเวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค “ADFEST 2017” มูลค่ารางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United
นายพีระพัฒน์  เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพของวงการประกันภัยอย่าง “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558” นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของธนชาตประกันภัยที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และยอมรับว่าเราคือบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด ทั้งด้านการบริหารงานที่มีหลักการกำกับกิจการที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ  “ธนชาตประกันภัย Yes! We Safe” ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2555 ซึ่งต่อยอดมาเป็นโครงการ  “Drive DD United Season 1” เมื่อปีก่อน และ “Drive DD United Season 2” ในปี 2559 ด้วยการเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้นปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุด เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยร่วมกัน โดยเปิดรับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดการส่งผลงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United  ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะแบ่งเป็น 2 รอบ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตคลิปวิดีโอเป็นผู้คัดเลือกคลิปวิดีโอ ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ รอบคัดเลือก จะคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 20 ทีม        ที่ดีที่สุดเพื่อเข้าอบรมการทำ Workshop กับ 4 Mentor ด้านสายงานผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ครีเอทีฟ    ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ ทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ รอบตัดสิน ผู้สมัครทั้ง 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการ ซึ่งรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทคลิปวิดีโอด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) จำนวน 3 รางวัล และประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) จำนวน 1 รางวัล โดยผู้ชนะการประกวดทั้งสองประเภท จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะเลิศด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) ด้วยการนำผลงานส่งเข้าประกวดในเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2017 (ADFEST 2017) พร้อมส่งไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท อีกด้วย

นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า อุบัติเหตุทางถนน นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่สำคัญของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี  มีผู้เสียชีวิตกว่า 11,000 คน บาดเจ็บและพิการอีกเป็นจำนวนมาก จากสถิติข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่า ในช่วง   2  ปีที่ผ่านมา มีคดีที่เกิดจากอุบัติเหตุการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนสูงขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีคดีทั้งหมด 66,411 คดี สาเหตุหลักมาจากบุคคลสูงถึง 41,580 คดี คือ 1. ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 6,971 คดี 2. ขับรถตัดหน้ากระชั้น 6,597 คดี และ 3. ขับรถตามกระชั้นชิด 4,888 คดี และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในโครงการ  “Drive DD United Season 2” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้เยาวชนและทุกคนหันมาใส่ใจสังคม และมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสีย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตามนโยบายการผลักดันของรัฐบาลที่กำหนดให้ “ปีพ.ศ.2554 - 2563 เป็นปีทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” ที่ต้องการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2563 ให้ได้
หนุ่มเบส ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์

     ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมในโครงการทั้งหมดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United