ADS


Breaking News

‘ALLA’ เดินหน้าโรดโชว์ 4 จังหวัด 5-18 ต.ค.นี้ พร้อมเทรด SET พ.ย.นี้

‘‘ออลล่า’’ เดินสายให้ข้อมูลนักลงทุน 4 จังหวัดทั่วทุกภาค 5-18 ต.ค.นี้ มั่นใจนักลงทุนร่วมฟังข้อมูลคึกคัก ประเดิมจังหวัดแรก ขอนแก่น 5 ต.ค.นี้
นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA เปิดเผยว่า ผู้บริหารของ ALLA ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เตรียมที่จะเดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน และแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO ของ ALLA ให้แก่นักลงทุน โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจรวมถึงรายละเอียดการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดย ALLA มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงบริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อจะนำเงินไปใช้ในการขยายคลังสินค้า และโรงงาน รวมถึงขยายกิจการโดยการจัดตั้งบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซีย
การเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในตัวธุรกิจของ ALLA รวมถึงทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน รายได้ และความสามารถในการทำกำไร เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับความสนใจ และเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนายธวัชชัยกล่าว
ด้านนายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า  (Crane and Hoist) และเป็นผู้นำเข้า และจำหน่าย พร้อมติดตั้ง สะพานปรับระดับ (Loading Dock Leveler) ประตูอุตสาหกรรม (Industrial Door) ม่านริ้วพีวีซี (PVC Strip Curtain) และม่านตัดอากาศ (Air Curtain) รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรมผู้ใช้เครน โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครน และรอกไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ STAHL และ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีกลุ่มลูกค้าในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า  และธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
บริษัทฯมีความพร้อมในการที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทฯ และการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณามากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนนายองอาจกล่าว
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า ALLA มีแผนที่จะเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ โดยมีเป้าหมายพบ และให้ข้อมูลกับนักลงทุน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อว่า ALLA จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
เรามีความเชื่อมั่นว่านักลงทุนทั้ง 4 จังหวัดจะให้การตอบรับที่ดีกับ ALLA เนื่องจากนักลงทุนในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแล้วแต่เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งการเดินทางโรดโชว์ในครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนได้เห็นถึงจุดเด่นของ ALLA ซึ่งจะทำให้นักลงทุนได้ทราบถึงข้อมูล และเห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหารอีกด้วยนายนิมิตกล่าว
     สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556-2558 มีดังนี้ รายได้จากการขายและบริการรวมปี 2556 จำนวน 924.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 189.90 ล้านบาท ส่วนปี 2557 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,065.11 ล้านบาท กำไรสุทธิ 173.00 ล้านบาท ส่วนปี 2558 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 870.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 100.62 ล้านบาทในขณะที่รายได้จากการขายและบริการรวมของช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 292.03 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.89 ล้านบาท