ADS


Breaking News

ททท. ชู “วิถีไทย” ผสานประสบการณ์ท้องถิ่นดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมปักหมุด 4 จ.อีสาน จัด Ride to Khong’s Legendary ครั้งที่ 2

ท้านักปั่นไทย-เทศร่วมพิสูจน์กำลังแข่งรับปี 60
     รองผู้ว่าการ ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เผยทิศทางการดำเนินงานหลังรับตำแหน่งชู “วิถีไทย” ผสานการสร้างประสบการณ์ประทับใจจากท้องถิ่น ผ่านแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ดึงนักท่องเที่ยวไทยเทศ พร้อมสานต่อกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เตรียมจัดมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย Ride to Khong’s Legendary ครั้งที่ 2 ชวนนักปั่นท้าพิสูจน์กำลังแข่ง ระยะทาง 300 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัดอีสาน ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ – สกลนคร – นครพนม เปิดประสบการณ์ปั่นจักรยานระดับ World Class พร้อมสัมผัสความงามแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ตลอดเส้นทาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ททท. เตรียมเดินหน้าการตลาดแบบภาพรวม โดยเน้นจุดแข็งของประเทศ คือ “วิถีไทย” ผสมผสานกับการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่น (Local Experience) ผ่านการสื่อสารที่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ไทยเฉพาะถิ่น ผ่านแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ซึ่งเป็นการโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวได้เปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น และให้สัมผัสถึงคุณค่าทั้งยังร่วมสร้างประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละถิ่นของไทยยิ่งขึ้น ในขณะที่การสื่อสารกับตลาดต่างชาตินั้น ทาง ททท.ยังคงใช้ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิดการสื่อสาร “Discover Amazing Stories in Amazing Thailand” หรือการเปิดประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยสู่สายตาชาวโลก โดยในปี 2560 เตรียมจัดแคมเปญใหญ่แห่งปี “ท้าเที่ยวข้ามภาค” ด้วยการท้าคนไทยให้ออกไปเที่ยวข้ามภาคสัมผัสความแตกต่างที่ไม่เคยพบเจอ กระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาด้วยแคมเปญ “เที่ยวได้งาน” เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เช่น การศึกษาดูงาน หรือ การประชุมนอกสถานที่ สานต่อโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus เพื่อกระจายการท่องเที่ยว และเจาะการตลาดเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (GEN Y) ผ่านกิจกรรมชวนให้ติด #ท้าเที่ยวไทย ในสื่อสังคมออนไลน์  
สำหรับการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ ททท. จะเน้นการสร้ายรายได้ที่ยั่งยืนโดยเน้นการเติบโตทางรายได้มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศกลุ่มใหม่ เช่นกลุ่มมุสลิม, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเจาะตลาดใหม่ให้เชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง เช่น กลุ่มประเทศ BRIC อาเจนติน่า และยุโรปตะวันออกเป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการขยายฐานตลาดที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย โดยนำเสนอความหรูหรา (Luxury) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) โดยขยายฐานเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่อคนตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี  เน้นการสร้างการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มโดยนำเสนอในเชิงความแตกต่าง อาทิ สถานที่ถ่าย Wedding หรือสถานที่ฮันนีมูน เจาะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Green Tour) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tour รวมถึงผลักดัน “ขอนแก่น” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษโดยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพัทยา โดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวปีละ มากกว่า 5 ล้านคน รักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มครอบครัว และ กลุ่ม Baby Boomer และส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาใต้โดยเสนอตัวเองเป็น HUB ในการเดินทางต่อไปยังประเทศ CLMV
ทั้งนี้ ททท. ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2560 โดยตั้งเป้าตั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 8.5 แสนล้านบาทในปี 2559 เป็น 9.5 แสนล้านบาท และปรับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นร้อยละ10 จาก 1.5-1.6 ล้านล้านบาทในปี 2559 เป็น 1.89 ล้านล้าน
และจากแนวทางการดำเนินงานที่จะผลักดันให้ “ขอนแก่น” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษเช่นเดียวกับพัทยา ททท. จึงเตรียมจัดงานมหกรรมแข่งจักรยานทางไกลประเทศไทย Ride to Khong’s Legendary ขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดของแก่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการจัดงานครั้งแรก ในปี 2558 โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นผลมาจากเสียงเรียกร้องจากนักปั่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ที่อยากจะร่วมท้าพิสูจน์กำลังแข่งระดับ World Class ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Union Cycliste Internationale (UCI) หรือสหพันธ์จักรยานนานาชาติ อีกทั้งยังอยากสัมผัสวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงอีกครั้ง โดยการจัดกิจกรรมในปีที่ 2 มีระยะทางรวมกว่า 300 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ สกลนคร – นครพนม
“การจัดงานครั้งที่ผ่านมานั้นได้รับการตอบรับจากนักปั่นทั้งชาวไทย และชาติต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,262 คน เป็นชาวไทยร้อยละ 90 และเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 10 สร้างรายได้การท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างการจัดงานกว่า 300 ล้าน” นายนพดล กล่าว
    รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานที่เหมาะสมในการจัดงานด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ ประกอบกับการเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน โดยในปี 2558 จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้มาเยือนทั้งสิ้น 3,881,646 คน โดยแยกเป็นชาวไทย 3,818,917 คน และต่างชาติ 62,729 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 10,756 ล้านบาท ซึ่งการจัดงาน Ride to Khong’s Legendary  นี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย   
    สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ridetokhonglegendary.com
และ www.facebook.com/ridetokhonglegendary หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย