ADS


Breaking News

พี.เอส. สยาม การ์เด้นท์ และสยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น บริจาคเงิน 4 ล้านบาท แก่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

จากซ้าย : นายอธิศักดิ์ ราษฎร์บริหาร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด, นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย, นายธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.สยาม การ์เด้นท์ จำกัด และบริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด, นางพัชณี แซ่จอง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พี.เอส.สยาม การ์เด้นท์ จำกัด, นายศรานนท์ เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสวนสัตว์ บริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด
นายธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.สยาม การ์เด้นท์ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์  และบริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด  ผู้ดำเนินการธุรกิจโครงการสยาม เซอร์เพนทาเรียม ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์งูรูปแบบใหม่ (ที่ 4 จากซ้าย)   มอบเงินสนับสนุนจำนวน 4,000,000 บาท  ให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อก่อสร้างอาคารห้องจำหน่ายบัตรและคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้