ADS


Breaking News

แจ้งการเลื่อนจัดงาน สเก็ตเชอร์ส แบล๊คไลท์ รัน ไทยแลนด์ 2016

บริษัท ออเรนจ์ รูม พีทีอี ลิมิเตท ผู้ได้สิทธิ์และผู้จัดงาน สเก็ตเชอร์ส แบล๊คไลท์ รัน ไทยแลนด์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความเคารพและเข้าใจต่อการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นี้ ผู้จัดงานฯ จึงได้ตัดสินใจเลื่อนการจัดกิจกรรมที่วางแผนจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน
ทางผู้จัดงานฯ ได้มีการปรึกษาทางหน่วยงานต่างๆ ถึงการพิจารณาวันที่เหมาะสมในการจัดงานในปี 2560 ซึ่งจะขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับต่อไปในเว็บไซต์ www.blacklightrun.in.th
 
ผู้จัดงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และคนไทยทุกคนมา ณ ที่นี้