ADS


Breaking News

ซิป้า รุกขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ผุดแอปพลิเคชั่น “SEE THRU THAILAND”

ซึ่งสามารถดาวโหลดได้แล้วโดยรองรับการใช้งานได้ถึง 4 ภาษา เพื่อตอบโจทย์ Smart Living Community และเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
ปัจจจุบันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่าน พบว่า นักท่องเที่ยวจีนมองว่าประเทศไทยเป็นปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย โดยสิ่งที่ทำให้ประทับใจมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ภูเขา ทะเล รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมบันเทิง กีฬา อาหารไทย และกิจกรรมการช้อปปิ้ง ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจนี้ร้อยละ 41.1 มีแผนที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก ไม่เพียงเท่านี้สำหรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางที่จะเดินทางมาประเทศไทย คาดว่ามีจำนวนถึง 6.95 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5.5 จากปีที่แล้ว นอกจากนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปที่ไม่รวมสหราชอาณาจักร คาดว่าจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 - 8.5 หรือประมาณ 3.72 - 3.75 ล้านคน ยังไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ
นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีที (Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure) ให้กับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทางซิป้าได้จัดทำแอปพลิเคชันเรียกว่า “SEE THRU THAILAND” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี  AR (Augmented Reality) ผสานรวมโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) จะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 2 หรือ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง นับเป็นการเปิดมุมมองการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  รวมทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถนำมาต่อยอดการทำการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรงช่วยลดต้นทุนการทำการตลาดในระยะยาว
การทำงานของแอปพลิเคชัน “SEE THRU THAILAND”  จะมีข้อมูลการท่องเที่ยวไทยกว่า 10 จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี, ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด, ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี, ภาคคใต้ ได้แก่ ตรัง พังงา ซึ่งข้อมูลแต่ละจังหวัดประกอบด้วยแผนที่นำทางที่จะพาผู้ใช้ หรือนักที่องเที่ยวไปยังสถานที่เป้าหมายพร้อมทั้งสามารถค้นหา สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร และบริการต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกความทรงจำ โดยการถ่ายภาพตกแต่งด้วยกรอบ และสติ๊กเกอร์น่ารักแบบไทยๆ ได้อีกด้วย และไม่เพียงเท่านี้แอปพลิเคชันดังกล่าวยังมีการนำเทคโนโลยี AR เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ใช้งาน โดยแบ่งรูปแบบการนำเสนอเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ หมวด Living History ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพในอดีตของสถานที่นั้นๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องในอดีต รวมไปถึงประเพณีหรือกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น หมวด Movie hunt ผู้ใช้สามารถชมฉากประทับใจจากภาพยนตร์ที่เคยถ่ายทำในสถานที่นั้นจริงๆ  หมวด 360 องศา สนุกไปกับภาพในมุมมองใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพใต้น้ำ ภาพมุมสูง Time-lapse ฯลฯ

รวมทั้งทางซิป้ายังเปิดให้ทดลองใช้งานโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเพียงเข้าไปที่ Google Play พิมพ์ “See Thru Thailand” เท่านั้นก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวได้ทันที พร้อมด้วยการรองรับผู้ใช้งานได้ถึง 4 ภาษาประกอบด้วย  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น  สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ขอให้อดใจรออีกไม่นาน
ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ทางซิป้าหวังว่า แอปพลิเคชัน “SEE THRU THAILAND” จะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย และช่วยเอื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดและถือเป็นโอกาสในการทำการตลาดต่อไปในอนาคต